wifi - gratis for boende gjester

Vi tilbyr wifi til alle gjester allerede og forhandler i øyeblikket om bredbånd med større kapasitet for å gjøre denne tjenesten bedre.